Nieuws & artikelenUncategorized

Trouwen? Wat is er veranderd!

Posted at januari 11, 2018 | By : | Categories : Nieuws & artikelen,Uncategorized | 0 Comment

Met de start van 2018 is ook het nieuwe huwelijksgoederenrecht van kracht geworden.

Waar voorheen bij een huwelijk er standaard sprake was van een gemeenschap van goederen, is vanaf 1 januari bij een huwelijk de beperkte gemeenschap van goederen van toepassing.

Belangrijkste gevolg van de nieuwe regeling is, dat bezittingen en schulden die voor het huwelijk zijn ontstaan privé blijven. Ze worden door het huwelijk niet van beide partners….
Schenkingen, giften of erfenissen blijven ook privé, ongeacht of deze voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.

Vermogen of schulden die tijdens het huwelijk ontstaan worden wel van beide partners.

Let dus op, indien u gaat trouwen en in de woning gaat wonen die tot dat moment eigendom was van uw partner, wordt u niet meer automatisch mede-eigenaar van die woning. Dit kan bij echtscheiding vervelende gevolgen hebben.

Overigens is het nog steeds mogelijk om in algehele gemeenschap te trouwen. Dit moet u dan nu wel vooraf bij de notaris vast leggen.

In de nieuwe situatie is het dus van belang om voorafgaand aan het huwelijk een overzicht te maken van de persoonlijke bezittingen en schulden. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld dit formulier gebruiken, dat door het Nibud is opgesteld

Verder is het van belang, dat u jaarlijks opnieuw vastlegt wat van de een of de ander is. Immers, zonder goede vastlegging zal het heel lastig worden om bij scheiding, maar bijvoorbeeld ook indien er schulden zijn die door uw partner zijn veroorzaakt vóór het huwelijk, de scheiding tussen privé vermogen en gezamenlijk vermogen aan te tonen.

Verdiep u goed voorafgaand aan het huwelijk. Dat kan via bijvoorbeeld de site van het Nibud ( www.nibud.nl), of sites van notarissen
Wij raden u ook zeker aan om vooraf een informatiegesprek aan te gaan met een notaris.
Een eerste gesprek is vaak kosteloos en zij kunnen u in detail informeren over de beste mogelijkheden.

Op de Facebookpagina zullen wij de komende tijd, in samenwerking met Goedegebuure Notariaat te Zwijndrecht, nadere uitleg geven over het nieuwe huwelijks goederenrecht.