Nieuws & artikelenUncategorized

Trouwen en geregistreerd partnerschap aangaan vanaf 2018

Posted at januari 11, 2018 | By : | Categories : Nieuws & artikelen,Uncategorized | 0 Comment

Zoals eerder gemeld is het huwelijksgoederenrecht met ingang van dit nieuwe jaar veranderd. De komende tijd zullen wij een aantal berichten publiceren, geschreven door Mr. A.C. Goedegebuure, notaris te Zwijndrecht. Zij vertelt u waar de verschillen zitten t.o.v de oude situatie, waar u op moet letten en wat er van u verwacht wordt.

Met ingang van 1 januari 2018 trouwt u in Nederland niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen maar blijft een deel van het vermogen privé.

Hoe zit het nu?
Onze wet dateert uit 1838. In dat wettelijke stelsel zijn alle goederen en alle schulden van een echtpaar automatisch gemeenschappelijk, met uitzondering van goederen waarvan bij testament of schenking is bepaald dat zij privé blijven en met uitzondering van enkele specifieke rechten.

Dit is veranderd met ingang van 1 januari 2018.

Voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen geldt de volgende hoofdregel:
- wat je voor je huwelijk 100% alleen bezit houd je privé;
- wat je tijdens je huwelijk verkrijgt heb je samen (50/50).

Bij het einde van het huwelijk, zowel wanneer dat eindigt door overlijden als door echtscheiding, is er straks dus niet één gemeenschappelijk vermogen dat verdeeld moet worden maar zijn er drie vermogens. Namelijk twee privévermogens die gescheiden zijn en blijven en één gemeenschappelijk vermogen dat verdeeld moet worden.

Er is wel één belangrijke voorwaarde namelijk, dat het goed wordt bijgehouden. Als dat niet gebeurt dan worden de privé vermogens toch gemeenschappelijk.
Dus als het niet bijgehouden wordt en er volgt jaren later een scheiding dan is de aanname dat alles tot het gemeenschappelijk vermogen behoort als je niet kunt bewijzen wat privévermogen is.

En hoe is het wanneer één van beide echtgenoten de administratie van zijn of haar privé vermogen keurig bijhoudt en de ander niet? Bij echtscheiding hoeft het privévermogen van de echtgenoot, die het bijgehouden heeft, niet te worden verdeeld maar moet het vermogen van de andere echtgenoot wel 50/50 worden verdeeld.

Dus waarschuwing 1: wanneer u onder het nieuwe stelsel uw zaken goed wilt regelen, dan moeten beide partners een goede administratie gaan bijhouden!

Niet alles wat u voor het huwelijk bezit blijft privé. Alleen datgene wat 100% alleen van u is blijft privé. Wat aanstaande echtgenoten voordat zij in het huwelijk treden gezamenlijk bezitten, valt namelijk wel in de gemeenschap van goederen.

Nu is dat niet zo vreemd wanneer het gaat om gezamenlijk vóórhuwelijksvermogen waar beide partners ieder voor 50% in gerechtigd waren.
Maar datzelfde gaat ook gelden voor gezamenlijk vóórhuwelijksvermogen waar het aanstaande echtpaar niet precies 50-50 in gerechtigd was, maar in een ongelijke eigendomsverhouding, zoals bijvoorbeeld 70%/30%.

Voorbeeld
Stel: samenwoners gaan trouwen en hebben vóór hun huwelijk een huis hebben gekocht op beider naam in de verhouding 70-30, omdat de ene partner meer eigen geld in de gezamenlijke woning heeft gestopt dan de ander.
Vanaf datum huwelijk verschuift die ongelijke eigendomsverhouding van 70-30 automatisch naar een gelijke 50-50 eigendomsverhouding, zonder dat degene die het grootste aandeel had op de één of andere manier financieel wordt gecompenseerd.

Dus waarschuwing 2: Als u van plan bent om te gaan trouwen en dergelijke vermogensverschuivingen wilt voorkomen, moet u toch huwelijkse voorwaarden maken bij de notaris.

Bron: Goedegebuure Notariaat te Zwijndrecht