Arbeidsongeschiktheid

Een van de dingen waar nog weinig aandacht aan besteed wordt is de situatie die ontstaat als u, door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt wordt. In veel gevallen zal na verloop van tijd uw inkomen dalen. En dat, terwijl de maandelijkse uitgaven veelal niet zullen dalen.

Een maandlastenverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan dan uitkomst bieden.

Graag bekijken wij samen met u welke voorzieningen u al heeft getroffen en waar uw risico’s liggen.