Dienstverlening, waarborgen & klachten

 

Dienstenwijzer

Omdat we over alle relevante diploma’s beschikken, voldoet ons kantoor aan de eisen die gesteld worden onder de Wet Financieel Toezicht. Daardoor hebben wij de vereiste erkenning verkregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de toezichthouder. Dit maakt, dat wij u kunnen en mogen adviseren over de financiële diensten van diverse aanbieders.
In de Dienstenwijzer, welke u hier als PDF bestand kunt downloaden, staat vermeld op welke wijze wij onze diensten aan u aanbieden. Ook kunt u in de Dienstenwijzer nalezen wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.
Download PDF

 

Dienstverleningsdocument

Het dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop wij worden beloond en ook over de hoogte van onze beloning. Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars die zich richten op consumenten die zogeheten complexe producten of hypothecaire kredieten willen aanschaffen of daarover advies willen hebben. Dit betreft een groot aantal financiële producten die in de wet zijn terug te vinden, zoals levensverzekeringen en hypotheken.
Het dienstverleningsdocument is bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken uit de diensten en vormen van beloning. Voor andere financiële producten is dit document niet wettelijk verplicht.

Dienstverleningsdocument Hypotheken (PDF)Dienstverleningsdocument Risicoverzekeringen (PDF)Dienstverleningsdocument Vermogen (PDF)

 

Waarborgen & Klachten

In de wetgeving is vastgelegd, dat financieel dienstverleners aangesloten dienen te zijn bij de Autoriteit Financiële Markten. (AFM). De AFM controleert of de dienstverleners aan alle vakbekwaamheidseisen voldoen voor de diensten, welke worden aangeboden. Zonder deze vergunning is het verlenen van (bepaalde) diensten niet toegestaan.

Ons kantoor is bij de AFM aangesloten onder aansluitnummer 12007231. Voor meer informatie betreffende de werkzaamheden van de AFM verwijzen wij u graag naar de site: www.afm.nl

Ons kantoor is een erkend hypotheekkantoor van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheken (SEH). Deze stichting verzorgt opleidingen en verplichte bijscholingscursussen voor hypotheekadviseurs. De diploma’s en de jaarlijks te volgen bijscholing vormen een voorwaarde voor de erkenning als AFM gekwalificeerd hypotheekadviseur.

Meer informatie over de SEH? Kijk opwww.erkendhypotheekadviseur.nl

Uiteraard doen wij er alles aan, te voorkomen dat u klachten heeft over onze dienstverlening. In de wet is echter vastgelegd, dat iedere financiële dienstverlener moet beschikken over een klachtenprocedure en een aansluiting bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voor meer informatie, kijk op: www.kifid.nl

In onze klachtenprocedure kunt u nazien, op welke wijze u een onverhoopte klacht aan ons kenbaar kunt maken. Tevens treft u hier de informatie aan betreffende het Kifid.

Download PDF